Kinderen

EZI® werkt voor kinderen heel weldadig. En helpt ze hun moeilijke dingen te verwerken. Bij specifieke klachten zoals gedrag en slaapproblemen en gepest worden kan met EZI® veel rust en balans komen in het kind. Ook wordt op mediamieke wijze bekeken wat de oorzaak is van het gedrag van het kind. Alle informatie over het kind of kinderen wordt voor de ouders/verzorgers op opname apparatuur opgenomen en per email aan deze toegestuurd, als leidraad om met het kind om te gaan. Ook wordt besproken hoe op een positieve manier met het kind om te gaan en de aankleding van de kinderkamer en de schoolkeuze.

Kinderen van iedere leeftijd zijn een deel van het gezin, de familie, de school, de buurt waarin ze leven. Dit maakt dat ze ongevraagd allerlei gedrag naar zich toe krijgen waarin een kind geen uitlaatklep heeft behalve zijn eigen gedrag. Dit kan zich uiten in heel wild en ongeremd gedrag tot heel stil en gekwetst teruggetrokken gedrag en alles daartussen. Met EZI® kunnen kinderen loslaten zodat het minder erg wordt en draaglijker wordt voor het kind in het dagelijkse leven. Met EZI® is het de ervaring dat het bij kinderen zuiver en snel werkt en dat EZI® effectief het leven van het kind op een positieve manier beïnvloedt. Ook lopen kinderen met levensvragen rond en is Yvonne bereid die te beantwoorden. Meerdere kinderen wilden in de afgelopen jaren heel graag de naam van hun engel/begeleider weten, waarop Yvonne hen die heeft gegeven.

Jongeren

Jongeren hebben vaak specifieke problemen, de problematiek die een kind al voelt en meemaakt zet zich voort. Dit wordt aangevuld met de ervaringen waar jongeren doorheen gaan als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. De wereld valt over je heen, je lichaam verandert, seksuele gevoelens leiden een eigen leven, seksuele intimidatie, pesten of daarbij betrokken raken, veel huiswerk, veel verwachtingen van je ouders, de school, je vrienden, of het hebben van juist geen vrienden, groepsvorming, waar hoor ik bij? Doe ik mee met roken, alcohol, (soft/hard) drugs? Het hele leven bestaat ineens uit de computer en internet, voor al je schoolopdrachten en vooral voor je sociale contacten en spelletjes. Dit laatste maakt dat het eerst zo gezellige kind, een jongere wordt die de hele dag achter de computer zit. Sportverenigingen zijn dan ook heel belangrijk om dit gedrag te doorbreken. En wat, als je als kind al een ADHD of PDD-nos diagnose hebt gehad, onzeker bent en niet in een stabiele huissituatie leeft? Wat als er iemand is overleden die zo belangrijk voor je was of als je ouders zijn gescheiden en er veel ruzie was thuis?

Of als je eigenlijk niet wilt leven, omdat je het zo moeilijk vindt, omdat je te gevoelig bent steeds maar spanning in je hoofd, lijf voelt en ook nog in deze wereld aan al die mensen en verwachtingen te moeten voldoen? Dan is dat voor een heel jong mens wel heel erg veel. En de ene jonge mens vind daarin toch zijn weg en word een sterke volwassenen en  het andere jonge mens, trekt het niet meer en stopt zijn leven hier op aarde, de ouders, naaste familie en vrienden, omgeving in vertwijfeling en verdriet achter latend, steeds maar denkend, had ik maar….

Heb jij of je ouders het gevoel dat jij  hulp nodig hebt in jouw leven? Heb je te maken gehad met ingrijpende gebeurtenissen, wil je hulp bij het nemen van belangrijke beslissingen? Mogelijk kan Yvonne iets voor je betekenen. Door samen met jou op zoek te gaan naar de antwoorden en jou helpen de weg weer te vinden. Yvonne coacht je individueel in haar praktijk via een mediamiek consult en/of een EZI®-behandeling. In deze persoonlijke coaching wordt gebruik gemaakt van een combinatie van een mediamiek consult, gesprekken en EZI®- en SOii behandelingen.