Een kind zal jouw leven verblijden, kijk goed waar het zich bevindt.

Een kindje, dat kan zijn een zwangerschap, je eigen kindje of kleinkindje, adoptie of pleegkindje, buurkindje of in de buurt kindje, in de familie of bij vrienden kindje, een mensje onder de 12 jaar zal veel voor jou betekenen, het kind ziet jou, begrijpt jou en heeft jouw lief, ook als je je zelf niet zo lief vindt. Koester dit kindje en heb het lief, het zal je veel blijdschap geven.

Kaartjes Yvonne 24