Ik weet dat ik beslissen moet, kies ik links of kies ik rechts, boven, onder, rondje draaien, hoe ga ik dit onkruid maaien, ik weet als ik kies, ik zaaien en oogsten mag.

Soms lukt het je niet te kiezen, zal ik dit of zal ik dat. Word ik er blij van of juist niet en heb ik er straks heel veel spijt van.

Kijk naar wat je kiezen moet en voel je in je hart een ja als een warm gevoel, dan ga je het doen. Maar voel je een naar of afwijkend gevoel, is het een nee, en ga je het echt niet doen. Soms voel je die twijfel steeds maar gloeien en weet je het gewoon niet.

Weet, ja is een juichende warmte in je hart waar je blij van wordt, en nee en misschien, zijn een dikke nee. In iedere keuze die je gaat maken, voel je twijfel of eigenlijk nee of doe je het toch voor een ander, dan loop je op een muur van spijt, van had ik maar beter naar mij zelf geluisterd. Kies je blij en uit je hart dan gaat het voor jou stromen.

Kaartjes Yvonne 05